Zutphense Hand

Het doel van Stichting Zutphense Hand is om noodlijdende mensen te steunen. Dit doen we in arme landen, maar ook in Zutphen en omgeving. Wij geven de steun via betrokken personen die in de omgeving van Zutphen wonen. De stichting heeft een ANBI-status.

Inkomsten krijgen we dankzij Kringloopwinkel Hand. Deze winkel wordt helemaal gerund door vrijwilligers. De goederen voor deze winkel krijgen we gratis. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk geld aan goede doelen schenken.
Af en toe krijgen we ook inkomsten uit legaten, donaties en subsidies.

Organisatie Zutphense Hand

Stichting Zutphense Hand heeft een bestuur bestaande uit vier bestuursleden:

  • Gerard Buitink, voorzitter
  • Loes Buijserd, secretaris
  • Jan te Lindert, penningmeester
  • Piet Slikker, secretaris projectsponsoring

De secretaris projectsponsoring is verantwoordelijk voor het projectensecretariaat. Dit secretariaat behandelt de sponsoraanvragen.
Naast het bestuur is er een kerngroep actief. Deze is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de winkel.

Beloningsbeleid

De stichting is een vrijwilligersorganisatie: er worden geen salarissen, honoraria of andere belaste vergoedingen betaald. Wel kan er sprake zijn van een vrijwilligersvergoeding.

Winst en verlies

Opbrengsten:      2014      2015 2016
Verkopen 118.653 127.466 136.242
Giften + rente    2.928 2.353 1.187
Totaal 121.581 129.819 137.429
Kosten:
Huisvesting  34.605  35.022  35.492
Organisatie 14.675 10.874 15.495
Transport 5.528 5.498 2.948
Publiciteit 507 955 3.712
Afschrijvingen            – 888 5.328
Totaal 55.350 53.237 62.975
*Resultaat
66.231 76.582 74.454

*Het resultaat is beschikbaar voor sponsoring

project & redactieIn gewone taal

Een site van WebZenz

Pin It on Pinterest